Zásady ochrany osobních údajůTest finanční gramotnosti Rozumíme penězům – souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto svůj výslovný souhlas společnosti AISIS, z. ú. se sídlem Floriánské náměstí 103, 272 01 Kladno, IČ: 67798853, zapsané v rejstříku ústavu vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou U 523, kontaktní údaj: aisis@aisis.cz, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 679/2016 (GDPR) zpracovávala výše uvedené osobní údaje týkající se mojí osoby.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uvedené údaje budeme zpracovávat za tímto účelem:

 • jméno, příjmení a email za účelem vystavení certifikátu o absolvování Testu finanční gramotnosti Rozumíme penězům,
 • PSČ, věk a škola za účelem zpracování statistik z výsledků Testu finanční gramotnosti Rozumíme penězům.

Doba uložení osobních údajů

 • jméno, příjmení a email budou uloženy po dobu 1 roku od data absolvování testu,
 • PSČ, věk a škola budou uloženy po dobu 10 let od data absolvování testu,
 • nebo pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů.

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším.

Vaše práva

 • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje
  společnosti AISIS, z. ú.,
 • právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně
  omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.