Běžný hypoteční úvěr slouží k financování stavby, nákupu či rekonstrukce bydlení. Banka poskytující hypoteční úvěr si bere pořizovaný dům, byt či pozemek do zástavy. Ta je zřizována pro případ, že by dlužník úvěr nesplácel řádně. Banka by si pak z prodeje zastavěné nemovitosti vzala nazpět dlužnou částku.

V současné době nabývá na popularitě nabídka zpětné hypotéky. Můžete ji nalézt též pod pojmy reverzní či obrácená. U ní majitel nemovitosti dostává úvěr vyplacený jednorázově nebo formou měsíčních plateb a může jej použít na cokoli. Na oplátku si poskytovatel úvěru bere nemovitost do zástavy. Při běžném hypotečním úvěru by dlužník vypůjčenou částku začal splácet. Nikoli však v případě zpětné hypotéky. Zde dlužník neplatí zprvu ani žádné úroky.

Veškeré vyrovnání se řeší až po smrti vlastníka nemovitosti. Poskytovatel úvěru se ke svým penězům přihlásí v rámci dědického řízení, kde vyčíslí vypůjčenou částku včetně úroků a dalších případných smluvených poplatků. Úroková sazba je u zpětné hypotéky výrazně vyšší než u běžné hypotéky.

Zpětná hypotéka může být řešením pro seniory, kteří nedisponují dostatečnými finančními rezervami či chtějí peníze využít na realizaci svých plánů v důchodu. Odchodem do starobního důchodu totiž výrazně klesá příjem. Průměrný starobní důchod se v současnosti pohybuje okolo 48 % průměrné mzdy a do budoucna je předpoklad, že se tento poměr bude snižovat.

Při výběru zpětné hypotéky musí dlužník počítat s tím, že přidělá do budoucna starosti svým dědicům. Pokud totiž dědici veškeré náklady na zpětnou hypotéku nesplatí, bude jedinou možností nemovitost prodat a z prodeje uspokojit nároky poskytovatele úvěru. Další nevýhodou je, díky zástavě, omezená možnost s nemovitostí volně nakládat. Například darovat ji nebo prodat je bez souhlasu poskytovatele úvěru nemožné. Ten také požaduje po dlužníkovi, aby se o nemovitost staral tak, aby neztrácela na hodnotě, což přináší další finanční náklady.

V České republice zpětné hypotéky banky zatím nenabízí. V případě zájmu o tento produkt je nutné obrátit se na nebankovní subjekty. Dopředu je však potřeba zvážit všechny výhody i nevýhody tohoto finančního produktu a dobře si prostudovat podmínky úvěrové smlouvy.

Článek Zpětná hypotéka se nejdříve objevil na Rozumíme penězům.